Ωροσκόπιο

καιρός weather.gr
ΓΑΜΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Τι χρειάζεται για τον Πολιτικό Γάμο

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφτείτε τον Δήμο όπου θα τελεστεί ο γάμος, ώστε να λάβετε μία αίτηση την οποία και θα πρέπει να συμπληρώσετε, καθώς και να ενημερωθείτε για τις ημέρες και ώρες που τελούνται οι γάμοι στο Δημαρχείο.

Τα τηλέφωνα των Δήμων όλης της Ελλάδας θα τα βρείτε στον οδηγό μας στην ενότητα ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ.

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου απαιτείται η παρουσία εσάς των ιδίων με την προσκόμιση της ταυτότητάς σας. Το Δημαρχείο εκδίδει την άδεια γάμου σε 8-10 ημέρες εφόσον κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να παντρευτείτε στο Δημαρχείο της περιοχής που κατοικείτε εσείς ή ο συντροφός σας ή της περιοχής όπου πρόκειται να ζήσετε, αρκεί να το δηλώσετε με Υπεύθυνη Δήλωση.

Δικαιολογητικά
Για την άδεια έκδοσης γάμου από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου απαιτούνται τα παρακάτω:
- Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως από το Δήμο οπού ανήκει ο καθένας σας.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα γάμου και οτί είστε κάτοικος του συγκεκριμένου δήμου.
- Αίτηση που θα λάβετε από τον Δήμο.
- Παράβολο από την Εφορία.
- Το φύλλο της εφημερίδας όπου δημοσιεύτηκε η αναγγελία του γάμου ( ένα για τον καθένα).
- Κατά την τέλεση του γάμου χρειάζονται δύο μάρτυρες, 'Ελληνες υπήκοοι με τις ταυτότητές τους.

Για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρείαζεται γραπτή συναίνεση κηδεμόνα ή δικαστική απόφαση.
Σε περίπτωση δεύτερου γάμου απαιτείται ειδικό έγγραφο από την Αρχιεπισκοπή που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, καθώς και το διαζευκτήριο.
Σε περίπτωση χηρείας απαιτείται το πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου.

Οι 'Ελληνες του εξωτερικού χρείαζονται επιπλέον μία επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.

Για τους αλλοδαπούς:
- Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
- Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για τον γάμο, μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
- 'Αδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΩΝ
Πριν από το γάμο το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να προσδιορίσει με αμετάκλητη δήλωση το επώνυμο των παιδιών που θα παρέλθουν από αυτόν το γάμο. 'Εχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ένα από τα δύο επώνυμα ή και τα δύο αν επιθυμούν. Σε περίπτωση παράλειψης αυτής της διαδικασίας τα τέκνα παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους.


πρόγνωση καιρού από το weather.gr


   Προφιλ   Προσωπικά Δεδομένα   Όροι Χρήσης  Επικοινωνία  Sitemap  Στατιστικά