Ωροσκόπιο

καιρός weather.gr
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλέφωνα 'Αμεσης Ανάγκης

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 100

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Τηλ. 199

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τηλ. 108

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τηλ. 1033

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. 210 6467811

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ. 191

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ - SOS
Τηλ. 175

ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ
Τηλ. 210 9642000

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΙΚΑ
Τηλ. 210 6467811

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΩΦΩΝ
Τηλ. 210 8815555, 8251000

ΙΑΤΡΟΙ - SOS
Τηλ. 1016

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ
Τηλ. 210 6038023-24-28

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
Τηλ. 210 9510075

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Τηλ. 210 8843381, 8257425

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
Τηλ. 210 7793777

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ. 210 3482339, 8842414-5

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟ AIDS
Τηλ. 210 7222222

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Τηλ. 197

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τηλ. 171

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210 5284000

ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλ. 210 4139263-64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΕΩΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Τηλ. 109

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ
Τηλ. 210 3840859

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Τηλ. 210 3422316


πρόγνωση καιρού από το weather.gr   Προφιλ   Προσωπικά Δεδομένα   Όροι Χρήσης  Επικοινωνία  Sitemap  Στατιστικά